Heb je wel eens nagedacht over de mensen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben? Mensen met een beperking, een psychische kwetsbaarheid of bijvoorbeeld een chronische ziekte hebben vaak behoefte aan begeleiding in het dagelijks leven. Een persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (PB’er) biedt deze ondersteuning en begeleiding aan mensen met een specifieke zorgvraag. Als je geïnteresseerd bent in werken in de zorgsector en graag mensen wilt helpen, dan is het werken als PB’er specifieke doelgroepen misschien wel iets voor jou.

In deze blog gaan we dieper in op de taken van een PB’er specifieke doelgroepen. Na het lezen van deze blog heb je een goed beeld van wat een PB’er specifieke doelgroepen doet en welke taken daarbij komen kijken. Ben jij geïnteresseerd in werken als PB’er specifieke doelgroepen? Lees dan vooral verder en ontdek of dit iets voor jou is!

Ondersteuning bieden bij dagelijkse activiteiten

Een van de belangrijkste taken van een PB’er specifieke doelgroepen is het bieden van ondersteuning bij dagelijkse activiteiten, zoals:

 • Hulp bieden bij persoonlijke verzorging, zoals wassen, aankleden en tandenpoetsen.
 • Assisteren bij het innemen van medicatie.
 • Ondersteunen bij het bereiden en het opeten van de maaltijden.
 • Begeleiden bij vrijetijdsactiviteiten, zoals sporten of creatieve activiteiten.

Opstellen en uitvoeren van begeleidingsplannen

Een PB’er specifieke doelgroepen werkt vaak met een begeleidingsplan, waarin de doelen en wensen van de cliënt staan beschreven. De PB’er specifieke doelgroepen is verantwoordelijk voor het opstellen van dit plan en het uitvoeren ervan. Dit houdt onder andere in:

 • Het opstellen van doelen en actiepunten in overleg met de cliënt en/of diens familie.
 • Het evalueren en bijstellen van het begeleidingsplan op basis van de voortgang van de cliënt.
 • Het rapporteren van de voortgang aan de betrokkenen, zoals de zorgmanager en/of huisarts.

Onderhouden van contacten met betrokkenen

Een PB’er specifieke doelgroepen werkt vaak in teamverband en heeft daarnaast contact met andere betrokkenen, zoals familieleden van de cliënt, huisartsen en andere zorgverleners. Taken die hierbij horen zijn onder andere:

 • Het onderhouden van contacten met familieleden van de cliënt, en hen informeren over de voortgang van de cliënt.
 • Het rapporteren van bijzonderheden aan de betrokkenen, zoals veranderingen in de gezondheidstoestand van de cliënt.
 • Het afstemmen van de zorg en ondersteuning met andere zorgverleners.

Observeren en signaleren van veranderingen

Een PB’er specifieke doelgroepen heeft ook een signaleringsfunctie. Hij of zij observeert en signaleert veranderingen in de gezondheidstoestand of het gedrag van de cliënt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

 • Veranderingen in het gedrag, zoals agressie of teruggetrokkenheid.
 • Veranderingen in de gezondheidstoestand, zoals vermoeidheid
 • Veranderingen in het eet- en drinkgedrag, zoals een verminderde eetlust of gewichtsveranderingen.

Bijdragen aan de ontwikkeling van de cliënt

Een PB’er specifieke doelgroepen richt zich niet alleen op het bieden van zorg en ondersteuning, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van de cliënt. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Het stimuleren van zelfredzaamheid en het vergroten van de zelfstandigheid van de cliënt.
 • Het bieden van praktische ondersteuning bij het vinden van werk of dagbesteding.
 • Het organiseren van trainingen of workshops voor de cliënt om bepaalde vaardigheden aan te leren.

Werken als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen?

Een persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen heeft een belangrijke rol bij het ondersteunen en begeleiden van mensen met een specifieke zorgvraag. Met deze blog heb je een goed beeld gekregen van wat een PB’er specifieke doelgroepen doet en welke taken daarbij komen kijken. Bij PlanningZorg leveren we zorgprofessionals voor zowel korte als lange opdrachten. Enthousiast geworden over dit beroep? Bekijk de vacatures bij PlanningZorg hier